پروفیل نمای ساختمان

پروفیل آلومینیوم یاتای

کرتین وال ها از یک قاب آلومینیومی تشکیل شده اند که رو یا در داخل آن مواد مختلف صنعتی از قبیل شیشه ، پانل های کامپوزیت ، سرامیک ، مرمر و غیره قرار داده شده است.

برای کرتین وال ، ما یک سیستم یکپارچه ارائه می دهیم که عایق حرارتی بسیار خوب ، عایق صدا و خواص مکانیکی در پروژه های مهم و پیچیده را در سراسر جهان تضمین کرده است.

YF50 اولین سیستم جامع کرتین وال یاتای است و از نظر زیبایی شناسی و عملکرد عالی است و بر اساس بالاترین نیاز معماری و مهندسی طراحی شده است.